Close

ReklamacePřestože se snažím klást na kvalitu svého zboží opravdu velký důraz, může se stát, že obdržíte zboží s vadou. 

Dle zákona jako prodávající ručím za to, že je prodávaná věc ve shodě s kupní smlouvou, tedy bez vad, že je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou definované, mnou v popisu produktu popsané,
vámi na základě druhu zboží očekávané.

Záruční doba trvá 24 měsíců a počíná běžet od momentu, kdy převezmete zboží. 

Pokud dojde k tomu, že chcete zboží reklamovat, neprodleně se na mě prosím obraťte prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře pod záložkou „Kontakty“. Věřím, že vše vyřídíme k oboustranné spokojenosti.

Další informace o reklamacích naleznete v obchodních podmínkách.

Obchodní podmínky